Limert biedt een selecte groep van bedrijven een platform voor de opstart van hun activiteiten, en verzorgt daarbij een aantal ondersteunende diensten.

Onder de handelsnaam Manex richten wij ons op Interimmanagement. In de tweede helft van 2001 wordt gestart met deze dienstverlening, die zich voornamelijk richt op de top van middelgrote ondernemingen.

Remex is de handelsnaam waaronder vanaf het schooljaar 2001-2002 Remedial Teaching wordt aangeboden aan particulieren, scholen en instellingen.